Biblioteka
"Ljubiša R. Djenić"


ZAVIČAJNA MUZEJSKA ZBIRKA

Sablje i noževi iz 19. veka sa bogatim ukrasima u vidu dragog kamenja, imaju na sebi na arapskom jeziku ispisane poruke majstora izradjivača. Po nekim kazivanjima jedna od sablji pripadala je Smail agi Čengiću sa kojim je imao susrete Serdar Jovan Mićić, osnivac Čajetine. Nastojalo se da se da naučna potvrda takvim tvrdnjama, pa je od Orijentalističkog instituta u Sarajevu dobijen odgovor da se na sablji nalazi godina koja datira 10 godina posle smrti Smail age, što upućuje na zaključak da nije mogla njemu pripadati.

Od ličnih dokumenata Serdara Jovana Mićića u biblioteci se nalazi oglav za konja koji je Serdar dobio od turskog paše na poklon. Oglav je veoma dobro ukrašen i njegov vlasnik je Serdara Jovana Mićića. Biblioteci je dat na privremeno korišćenje.

Iz prvog svetskog rata ima dosta predmeta koji su doneseni sa fronta, a pravljeni su uglavnom od municije: čaše, vaze, razni ukrasi... Tu su i igle i špricevi kojima su lečeni bolesni i ranjeni borci.

Biblioteka poseduje i lične predmete djenerala Krste Smiljanića, komandanta Drinske divizije, u čijem sastavu su bili vojnici Zlatiborskog sreza: portret Krste Smiljanića, karabin, gusle.

Uveličane fotografije sa prizorima iz 1. svetskog rata vezanim za Čajetinu i učešce njenih stanovnika na frontu.

Dokumenta iz 19. veka koja ilustruju način života i preokupacije ljudi našeg kraja (presude, naređenja, proglasi, obaveštenja, propagandni materijal, prepiska).

Fotografije s kraja 19. i početka 20. veka koje prate razvoj turizma na Zlatiboru.

Fotografije koje se odnose na boravak naših ljudi u logorima za vreme 1. i 2. svetskog rata.

Fotografije o posleratnoj izgradnji i omladinskim radnim akcijama predstavljaju dela vrhunskog majstorstva (potkovano jaje i dr.).

Većina pobrojanih predmeta je dostupna javnosti, a deo pomenutih fotografija treba da se tek sredi i klasifikuje, tematski i vremenski.

back


originalna lokacija: www.cajetina.org.yu